Chráněná území a rezervace v Krkonoších

Malá Úpa

Přírodní rezervace Úpská rašelina

Malá Úpa

Úpská rašelina je jedním z nejrozsáhlejších vrchovištních rašelinišť v Krkonoších, jeho severní část přechází na polské území.

toplist