Chráněná území a rezervace v Krkonoších

Pravidla chování v CHKO, národních parcích a rezervacích

Vrchlabí

Informace a rady pro návštěvníky CHKO, národních parků a přírodních rezervací.

Krkonošský národní park

Vrchlabí

KRNAP byl vyhlášen v roce 1963 jako druhý národní park v tehdejším Československu. Je jedním z nejvýznačnějších chráněných přírodních území u nás a řadí se mezi největší parky v Evropě.

Přírodní rezervace Bukovec

Kořenov

Nad osadou Jizerka se nachází nejvyšší čedičový kužel ve střední Evropě, Bukovec.

Chráněné území Dvorský les, hřeben Rýchory

Horní Maršov

Východokrkonošský hřeben Rýchory leží mezi Horním Maršovem, Žacléřem, Albeřicemi a Babím. Oblastí Rýchor vede naučná stezka.

Chráněné území Strážník

Peřimov

Významné, i když malé chráněné území - 1,9 ha, bylo v roce 1963 jako jedno ze dvou míst na světě vyhlášeno k ochraně naleziště unikátní formy křemene tzv. hvězdovce.

Přírodní památka Labská soutěska a Herlíkovické štoly

Špindlerův Mlýn

Hluboká soutěska řeky Labe je státem chráněná přírodní památka. V ortorulovém podloží najdeme erozí vyhloubené obří hrnce, geomorfologicky zajímavé jsou rovněž skalní prahy a peřejnaté úseky.

Národní přírodní rezervace Rašeliniště Jizerky

Kořenov

Národní přírodní rezervace Rašeliniště Jizerky se rozkládá na výměře 112,21 hektarů severozápadně od horské osady Jizerka. Vyhlášena byla v roce 1960.

Přírodní rezervace Úpská rašelina

Malá Úpa

Úpská rašelina je jedním z nejrozsáhlejších vrchovištních rašelinišť v Krkonoších, jeho severní část přechází na polské území.

Národní přírodní rezervace Rašeliniště Jizery - Velká jizerská louka

Kořenov

Přírodní rezervace Rašeliniště Jizery - Velká jizerská louka je nejrozsáhlejším rašeliništěm Jizerských hor.

Přírodní rezervace Prales Jizera

Kořenov

Prales Jizera je nejstarší přírodní rezervací v pohoří Jizerských hor. Ve vrcholových partiích druhé nejvyšší hory české části Jizerských hor Jizery (1 122 m n. m.) byla v roce 1960 vyhlášena rezervace zahrnující dochované zbytky klimaxových smrčin. Chráněn je především zbytek původní horské smrčiny na balvanitém a podmáčeném podkladě, v nejvyšších partiích je kosodřevina.

Jizerská oblast tmavé oblohy

Kořenov

V Jizerských horách byla vytvořena oblast tmavé oblohy.

toplist